• فعالیت های تجاری

    ۱- بازاریابی و تجارت نفت سبک و سنگین ایران

    ۲- خرید و فروش قیر ۶۰/۷۰ و ۱۰۰/۸۵ و …

    ۳- خرید و فروش گازوئیل ، مازوت ، اوره و سایر فراورده های نفتی و پتروشیمی

    ۴- تولید و فروش محصول سوآب کلین جهت پاکسازی پسابها

    ۵- تولید و فروش پارافین کلره