1 جولای

تولیدمواد شیمیائی مورد نیاز عملیات حفاری در داخل کشور .

متخصصین مهندسی شیمی شرکت HAPCO با تحقیقات و مطالعات  پیگیرانه موفق به تولید مواد شیمیائی مورد نیاز عملیات حفاری در داخل کشور شده ا ند .پس از اخذ گواهی تائید از پژوهشگاه صنعت نفت تولید این محصولات را صنعتی کردند. هم اکنون آمادگی تأمین کامل نیاز شرکتهای حفاری را دارد. محصولات تولید شده: 1-پایدار کننده […]

1 جولای

ازدیاد برداشت ازمخازن نفت با تلقیح باکتری (MEOR)

روش تلقیح میکروبی برداشت با روش تلقیح میکروبی نسبت به روشهای دیگر EORبسیار مناسب ومطمئن وارزشمند است . این روش یکی از روشهای EOR در دنیاست که امروزه به سرعت در حال جا یگزین شدن باروشهای مرسوم میباشد. در روش MEORباکتری ها ومحصولات جانبی آنها جهت افزایش تحرک نفت در مخازن استفاده میشود. در روش […]