1 جولای

ازدیاد برداشت ازمخازن نفت با تلقیح باکتری (MEOR)

روش تلقیح میکروبی

  • برداشت با روش تلقیح میکروبی نسبت به روشهای دیگر EORبسیار مناسب ومطمئن وارزشمند است .
  • این روش یکی از روشهای EOR در دنیاست که امروزه به سرعت در حال جا یگزین شدن باروشهای مرسوم میباشد.
  • در روش MEORباکتری ها ومحصولات جانبی آنها جهت افزایش تحرک نفت در مخازن استفاده میشود.
  • در روش   MEORبیوسورفاکتانت ها ،آلکالین و بیوپلیمر ها به منظور تغییر در ویژگیهای فیزیکی نفت جایگزین شده وباعث کاهش کشش سطحی وبین سطحی آب ونفت میشوند.
  • روش تلقیح میکروبی ویسکوزیته نفت مخزن را در خلل وفرج لایه نفت را پائین آورده و آنرا روان وقابل برداشت می نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *