• HAPCO

    HAPCO

  • HAPCO

    HAPCO

  • HAPCO

    HAPCO

Hydro Aria Pars Corporation

شرکت فنی و مهندسی هیدرو آریا پارس

HAPCO

شرکت فنی و مهندسی هاپکو افتخار دارد با توجه به توانمندی نیروهای متخصص و مجرب خود در راستای پیشبرد صنعت کشور گامی بلند و موثر بردارد و در این سمت و سو با ایجاد یک سازمان منسجم تخصصی در بخشهای مهندسی، خرید، اجرا، آموزش و حفاظت محیط زیست هدف شرکت را تعریف کرده و در جهت آن گام بر می دارد. همچنین این شرکت ضمن خرید و فوش فرآورده های نفتی با اعلام وزرات نفت در خصوص مجوز صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت خام نیز فعال می باشد.